Emergència Climàtica? Mans a la terra! Cicle de monogràfics


Fertilitat de la terra · Cicle de l’aigua · Ruralització de l’educació · Autogestió de la salut · Biocarbó Cultiu d’espirulina · Pagesia de proximitat · Te de compost

Informació dels tallers i inscripcions aquí

(en castellano)

L’objectiu d’aquest primer cicle de monogràfics és adquirir eines pràctiques vinculades al know-how de la transició acumulat al llarg de les darreres dècades. Cada taller té lloc a un espai comunitari de l’eix muntanya de la solana de Collserola i inclou documentació complementària.

Malgrat la creixent percepció d’emergència climàtica, vivim un moment d’impàs, en que els petits canvis individuals no assoleixen l’escala necessària i els grans canvis col·lectius semblen inviables. Cada cop resulta més evident que no n’hi ha prou amb canviar les bombetes i reciclar la brossa. Necessitem redefinir els hàbits de consum, l’organització del treball, inclús el què  entenem per riquesa, perquè una ràpida descarbonització tindrà més a veure amb revitalitzar l’art de tenir cura del comú, repartir el poder i posar límits que amb una improbable nova tecnologia que permeti un creixement econòmic infinit.

Amb aquest primer cicle de monogràfics volem facilitar l’accés al ric know-how de la transició acumulat al llarg de les darreres dècades, un coneixement pràctic que ens empodera i que eixampla les sobiranies. L’objectiu és posar les mans a la terra, tot adquirint eines vinculades a diferents sistemes circulars i íntimament interrelacionats.