Comencen les inscripcions pel Curs de Primavera!


(castellano debajo)

MANS A LA TERRA

Curs d’agroecologia urbana per menjar i cuidar-se amb plantes mediterrànies

Primavera 2020

Un curs per persones interessades en…

posar mans a la terra
produir verdures de km 0
cultivar-se el balcó o el jardí
utilitzar remeieres i aromàtiques
autogestionar un hort comunitari
integrar sabers des de la vivència
captar patrons en els cicles naturals
adquirir eines davant la crisis climàtica
conèixer espais agroecològics a la solana
formar part de la transició social i ecològica

VERDURES i REMEIERES · HORTS CASOLANS i COMUNITARIS · ANÀLISI DE SÒL i FERTILITZACIÓ 

AIGUA i COLLITA · LLAVORS i PODA · PREVENCIÓ i TRACTAMENTS

Programa complet i tota la informació a aquest enllaç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANOS EN LA TIERRA
Curso de agroecología urbana
para comer y cuidarse con plantas mediterráneas

primavera 2020

Un curso para personas interesadas en…

poner manos en tierra
producir verduras de km 0
cultivar en el balcón o en jardín
utilizar medicinales y aromáticas

integrar saberes desde la vivencia
autogestionar un huerto comunitario
captar patrones en los ciclos naturales
adquirir herramientas ante la crisis climática
conocer espacios agroecológicos en la solana
formar parte de la transición social y ecológica

VERDURAS y MEDICINALES · HUERTOS CASEROS y COMUNITARIOS · ANÁLISIS DE SUELO y FERTILIZACIÓN · AGUA y COSECHA · SEMILLAS y PODA · PREVENCIÓN Y TRATAMIENTOS

Programa completo y toda la información en este enlace