L’aventura de ser pagès professional. Guia per posar-s’hi


El programa BCN Smart Rural acaba de publicar L’aventura de ser pagès, una guia per facilitar la incorporació al camp de joves que no provenen de família pagesa a partir dels recursos i informacions necessàries per engegar un projecte agrícola o ramader quan no es tenen les facilitats que gaudeix algú que pugui agafar el relleu familiar.

La publicació inclou els diferents punts que ofereixen serveis tècnics personalitzats d’assessorament i acompanyament per a la creació de noves empreses agràries i aglutina totes les iniciatives que promouen l’emprenedoria agrària a Catalunya. La publicació suposa una fita decisiva en la consolidació d’un model de cooperació i col·laboració entre diferents administracions públiques com son ajuntaments, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.

L’aventura de ser pagès està dividida en 10 capítols en els quals es repassen les principals etapes que ha de superar qualsevol persona jove que vulgui incorporar-se al sector primari, especialment si no prové de família pagesa. A l’inici de la guia s’expliquen les particularitats dels projectes agrícoles i la importància de trobar una oportunitat de negoci i tenir ben clares les necessitats tècniques. Més endavant, s’ofereixen recursos per fer xarxa amb entitats que poden oferir assessorament i, a continuació, s’enumeren els espais d’acollida a l’emprenedoria agrària.