A la primavera, mans a la Terra. Obertes les inscripcions


castellano debajo

A LA PRIMAVERA, MANS A LA TERRA

AGROECOLOGIA PRÀCTICA PER HORTERES, NEORURALS I REMEIERS

Un curs vivencial per persones interessades en…

posar mans a la terra

produir verdures de km 0

cultivar-se el balcó o el jardí

utilitzar remeieres i aromàtiques

autogestionar un hort comunitari

integrar sabers des de la vivència

captar patrons en els cicles naturals

adquirir eines davant la crisis climàtica

conèixer espais agroecològics de la ciutat

formar part de la transició social i ecològica

…………………….

 

¿Superem el desert agroindustrial?

Dimarts 19 abril – 17:30-19:30

Horta amb gràcia

Resumirem els impactes socials i ecològics del sistema agroindustrial, com la seva petjada de carboni o la contaminació dels aqüífers, entenent el rol que té el control corporatiu de l’alimentació en tot plegat. Explorarem quines alternatives s’estan obrint pas en clau de sobirania alimentària, com els circuits de proximitat o la ruralització de l’espai urbà. I donarem a conèixer recursos, no sempre coneguts, de la metròpolis barcelonina.

Entendre i estimular la fertilitat

Dimarts 26 abril – 17:30-20

Porta’m a l’hort

Introduirem nocions bàsiques de botànica i edafologia per entendre que és i com es sosté la fertilitat, que és la base de qualsevol sistema agrícola sostenible. Adquirirem eines per diagnosticar l’estat biològic i mineral del nostre sòl, així com per captar possibles desequilibris. I coneixerem vuit estratègies concretes i complementàries de fertilització, utilitzades en àmbits com l’agricultura regenerativa o la permacultura.

El compostatge: economia circular casolana

Dissabte 30 abril – 10-14

Bosc Turull. A càrrec de Joan Solé, Societat Catalana d’Educació Ambiental

¿Com optimitzar el cicle de la matèria orgànica? Coneixerem la fauna i la flora implicades en els processos naturals de descomposició, així com les fases del procés i les condicions que ho faciliten. Entendrem els criteris per incorporar aquest tresor microbiològic als nostres horts. I adquirirem eines per fer el millor compost de la comarca, ja sigui amb la pila tradicional o amb vermicompostatge.

Dissenyem l’hort ecològic a la terra o al balcó

Dimarts 3 maig – 17:30-20:15

Tros del Marcel·lí

Dissenyarem els elements principals d’un hort ecològic: ¿com ubicar els bancals i els camins? ¿quins són els marcs de plantació per cada cultiu? ¿com rotar-los i associar-los entre ells? Explicarem també les diferencies i paral·lelismes entre l’hort en recipients i l’hort en terra, repassant primer la base comú i abordant després les tècniques específiques per cultivar en balcó, ja sigui en un test, una taula de cultiu o un hort vertical.

De la terra al plat, de l’aigua a la verdura

Dimecres 4 maig – 17:30-20:15

Vall de Can Masdeu

¿Com acompanyar les verdures? Adquirirem nocions pràctiques de gestió de l’aigua, des de sistemes de reg a mètodes d’emmagatzemament passiu. Tot seguit repassarem els factors climàtics, les eines manuals i el savoir-faire vinculat a cada família i a cada espècie. Parlarem de les relacions humanes als horts compartits. I acabarem coneixent tècniques de collita i conservació que ens permeten treure-li tot el suc al que hem plantat.

La llavor de tot plegat

Dimarts 10 maig – 17:30-20

Un hort per tothom, Fundació Aspassim

A càrrec d’Esther Casas, Les Refardes

Entendrem una ancestral però imbatible tecnologia reproductiva: la llavor. I coneixerem la importància de les varietats autòctones, locals i ecològiques en la preservació de l’agrodiversitat i l’autonomia camperola. Acabarem la sessió fent-nos el nostre propi planter a partir de llavors del país.

De l’esqueix a la poda, de la planta a l’extracte

Dissabte 14 maig – 10:15-14

Vall de Can Masdeu

En aquesta sessió exclusivament pràctica ens endinsarem en el món de la reproducció asexual o per clonació, multiplicant plantes aromàtiques plurianuals amb tècniques com els esqueixos o els capficats. Continuarem amb nocions bàsiques de poda suau. I finalitzarem preparant un extracte vegetal de consolda i ortiga, tot aprenent el com i el quan de la seva aplicació.

¡Socors! ¿Que li passa a l’hort?

Dimarts 17 maig – 17:30-20

Espai a determinar

A càrrec de Josep Maria Vallès, Tarpuna

L’equilibri i la biodiversitat són els pilars de la salut de l’hort. Partint d’aquest principi investigarem que ens fa falta per evitar problemes i minimitzar frustracions, des de les plantes insectívores a la fauna útil. Mapejarem els problemes més habituals, tot entenent les seves causes estructurals per poder arribar al «tractament zero». I per quan no puguem, repassarem remeis accessibles i eficaços per diverses plagues i malalties.

Cultivar salut amb remeieres i aromàtiques

Dissabte 21 maig – 10:15-14:15

Vall de Can Masdeu

Aprendrem les nocions bàsiques de la fitoteràpia mediterrània ¿quines plantes tenim al nostre abast? ¿quines propietats tenen? ¿com les podem cultivar a casa? Coneixerem 15 plantes remeieres mitjançant una dinàmica que combina el tacte, la vista, l’olfacte i el gust. Veurem diferents preparacions medicinals com infusions, tintures, cremes, pomades o xarops, així com possibles usos de les aromàtiques a la cuina. Assecarem herbes medicinals i acabarem la sessió fent una pasta de dents amb argila blanca, pròpolis i plantes de la vall.

Sortim a recol·lectar per Collserola

Dissabte 28 maig (10h), segons disponibilitat dels participants

des de l’Horta amb gràciaVall de Can Masdeu

Farem una ruta de reconeixement de plantes silvestres, adventícies i bioindicadores, dins i fora del sembrat. Començarem al límit de la ciutat, al sorprenent racó de l’Horta amb gràcia, per enfilar-nos des d’allà cap als boscos dels turons, coneixent plantes de diferents biòtops de Collserola i repassant algunes de les seves aplicacions pràctiques tradicionals. Acabarem, després de la sessió, amb un àpat compartit i assilvestrat.

————–

El curs combina pràctica i teoria, orientant les sessions a l’experiència vivencial.

Es realitza a espais comunitaris de l’Eix Muntanya, de manera que tastaràs diferents recursos agroecològics urbans de la solana de Collserola.

Inclou llavors, planter i eines. També inclou apunts per aprofundir els coneixements més enllà de les sessions presencials, combinant una selecció d’articles amb els Dossiers de Remenat.

Curs de 31 hores. Totes les sessions estan connectades i per tant val molt la pena fer el curs complet i ho aconsellem com la millor opció. Però si només vols o pots fer sessions independents.

Màxim de places de 20 persones

Preu curs: 205 (sessió independent: 2530 euros)

Aturades i estudiants: Curs 155(sessió independent: 20-25 euros)

Ubicacions itinerants. Els tallers es fan a diferents horts comunitaris dels barris de la solana de Collserola

Talleristes de Remenat, Tarpuna, Bosc Turull i Les Refardes

Inscripcions a hortsiplantes@gmail.com

————–

Remenat és un espai de difusió d’eines per la transició ecosocial des de la mirada de l’agroecologia urbana i l’autogestió de la salut. Des de fa 11 anys compartim tallers, cursos, articles, xerrades i consultories. Treballem la terra a la vall de Can Masdeu col.laborem amb altres horts comunitaris i projectes camperols. Elaborem productes remeiers de Km0.


Castellano

¿Superamos el desierto agroindustrial?

Martes 19 abril – 17:30-19:30 Horta amb gràcia

Resumiremos los impactos sociales y ecológicos del sistema agroindustrial, como su huella de carbono o la contaminación de los acuíferos, entendiendo el rol que desempeña el control corporativo de la alimentación en todo ello. Exploraremos qué alternativas se están abriendo paso en clave de soberanía alimentaria, como los circuitos de proximidad o la ruralización del espacio urbano. Y daremos a conocer recursos, no siempre conocidos, de la metrópolis barcelonesa.

Entender y estimular la fertilidad

Martes 26 abril – 17:30-20 Porta’m a l’hort

Introduciremos nociones básicas de botánica y edafología para entender que es y cómo se sostiene la fertilidad, que es la base de cualquier sistema agrícola sostenible. Adquiriremos herramientas para diagnosticar el estado biológico y mineral de nuestro suelo, así como para captar posibles desequilibrios. Y conoceremos ocho estrategias concretas y complementarias de fertilización, utilizadas en ámbitos como la agricultura regenerativa o la permacultura.

El compostaje: economía circular casera

Sábado 30 abril – 10-14 Bosc Turull. A cargo de Joan Solé, Societat Catalana d’Educació Ambiental

¿Cómo optimizar el ciclo de la materia orgánica? Conoceremos la fauna y flora implicadas en los procesos naturales de descomposición, así como las fases del proceso y las condiciones que lo facilitan. Entenderemos los criterios para incorporar este tesoro microbiológico a nuestros huertos. Y adquiriremos herramientas para hacer el mejor compuesto de la comarca, ya sea con la pila tradicional o con vermicompostaje.

Diseñamos el huerto ecológico en la tierra o en el balcón

Martes 3 de mayo – 17:30-20:15 Tros del Marcelí

Diseñaremos los principales elementos de un huerto ecológico: ¿cómo ubicar los bancales y los caminos? ¿cuáles son los marcos de plantación por cada cultivo? ¿cómo rotarlos y asociarlos entre ellos? Explicaremos también las diferencias y paralelismos entre el huerto en recipientes y el huerto en tierra, repasando primero la base común y abordando después las técnicas específicas para cultivar en balcón, ya sea en una maceta, una mesa de cultivo o un huerto vertical.

De la tierra al plato, del agua a la verdura

Miércoles 4 mayo – 17:30-20:15 Vall de Can Masdeu

¿Cómo acompañar a las verduras? Adquiriremos nociones prácticas de gestión del agua, desde sistemas de riego a métodos de almacenamiento pasivo. A continuación repasaremos los factores climáticos, las herramientas manuales y el savoir-faire vinculado a cada familia y cada especie. Hablaremos de las relaciones humanas en los huertos compartidos. Y acabaremos conociendo técnicas de cosecha y conservación que nos permiten sacarle todo el jugo a lo que hemos plantado.

La semilla de todo

Martes 10 mayo – 17:30-20 Un Hort per Tothom, Fundación Aspassim. A cargo de Esther Casas, Les Refardes

Entenderemos una ancestral pero imbatible tecnología reproductiva: la semilla. Y conoceremos la importancia de las variedades autóctonas, locales y ecológicas en la preservación de la agrodiversidad y la autonomía campesina. Terminaremos la sesión haciéndonos nuestro propio plantel a partir de entonces del país.

Del esqueje a la poda, de la planta al extracto

Sábado 14 de mayo – 10:15-14 Vall de Can Masdeu

En esta sesión exclusivamente práctica nos adentraremos en el mundo de la reproducción asexual o por clonación, multiplicando plantas aromáticas plurianuales con técnicas como los esquejes o los empeñados. Continuaremos con nociones básicas de poda suave. Y finalizaremos preparando un extracto vegetal de consuelo y ortiga, aprendiendo el cómo y el cuándo de su aplicación.

¡Socorro! ¿Qué le pasa al huerto?

Martes 17 de mayo – 17:30-20 A cargo de Josep Maria Vallès, Tarpuna. Espacio a determinar

El equilibrio y la biodiversidad son los pilares de la salud del huerto. Partiendo de este principio investigaremos que nos hace falta para evitar problemas y minimizar frustraciones, desde las plantas insectívoras a la fauna útil. Mapearemos los problemas más habituales, entendiendo sus causas estructurales para poder llegar al «tratamiento cero». Y para cuando no podamos, repasaremos remedios accesibles y eficaces por diversas plagas y enfermedades.

Cultivar salud con medicinales y aromáticas

Sábado 21 mayo – 10:15-14:15 Vall de Can Masdeu

Aprenderemos las nociones básicas de la fitoterapia mediterránea ¿qué plantas tenemos a nuestro alcance? ¿qué propiedades tienen? ¿cómo podemos cultivarlas en casa? Conoceremos 15 plantas medicinales mediante una dinámica que combina el tacto, la vista, el olfato y el gusto. Veremos diferentes preparaciones medicinales como infusiones, tinturas, cremas, pomadas o jarabes, así como posibles usos de las aromáticas en la cocina. Secaremos hierbas medicinales y terminaremos la sesión haciendo una pasta de dientes con arcilla blanca, propóleos y plantas del valle.

Salimos a recolectar por Collserola

Sábado 28 mayo (10h) desde l’Horta amb gracia-Vall de Can Masdeu

Haremos una ruta de reconocimiento de plantas silvestres, adventicias y bioindicadoras, dentro y fuera del sembrado. Empezaremos en el límite de la ciudad, en el sorprendente rincón de l’Horta amb gracia, para enfilarnos desde allí hacia los bosques de las colinas, conociendo plantas de diferentes biotopos de Collserola y repasando algunas de sus aplicaciones prácticas tradicionales. Terminaremos, después de la sesión, con una comida compartida y asilvestrada.

————–

El curso combina práctica y teoría orientando las sesiones a la experiencia vivencial.

Se realiza en espacios comunitarios del Eix Muntanya, de forma que probarás diferentes recursos agroecológicos urbanos de la solana de Collserola.

Incluye semillas, plantel y herramientas. También incluye apuntes para profundizar los conocimientos más allá de las sesiones presenciales, combinando una selección de artículos con los Dossiers de Remenat.

Curso de 31 horas. Todas las sesiones están conectadas y por tanto vale la pena hacer el curso completo, pero si sólo quieres o puedes hacer sesiones independientes.

Máximo de plazas de 20 personas

Precio curso: 205€ (sesión independiente: 20-25 euros)

Paradas y estudiantes: Curso 155€ (sesión independiente: 15-20 euros)

Ubicaciones itinerantes. Los talleres se realizan en diferentes huertos comunitarios de los barrios de la solana de Collserola

Talleristas de Remenat, Tarpuna, Bosc Turull y Les Refardes

Inscripciones en hortsiplantes@gmail.com

Remenat es un espacio de difusión de herramientas para la transición ecosocial desde la mirada de la agroecología urbana y la autogestión de la salud. Desde hace 11 años compartimos talleres, cursos, artículos, charlas y consultorías. Trabajamos la tierra en el valle de Can Masdeu y hacemos colaboraciones con otros huertos comunitarios y proyectos campesinos. También elaboramos productos de fitoterapia de Km0.