Produir el 99% del que mengem… reduint impactes i regenerant


Amigos de la Tierra presenta “La urgència d’una transició agroecològica a Espanya”, un informe que modelitza les avantatges de sumar canvis en la producció i canvis en la dieta. En ell, Marta G. Rivera i Eduardo Aguilera dibuixen un horitzó esperançador 100% agroecològic

«L’actual sistema agroalimentari espanyol necessita per al subministrament d’aliments, a més dels 25 milions d’hectàrees (Mha) que fem servir al nostre país, 9,2 Mha extra de fora per a primeres matèries dels que es consumeix aquí, l’equivalent a un país com Hongria”, assenyala Andrés Muñoz, responsable de Sobirania Alimentària d’Amics de la Terra. Però amb aquest pla podem aconseguir coses que avui semblen increïbles però que són imprescindibles, com ara una reducció del 84%: dels 118 milions de barrils de petroli que consumeix avui el sistema agroalimentari espanyol a només 19.

Així, a l’escenari agroecològic es passa d’una empremta de carboni actual de 100 Mt CO 2 e una negativa de -24 Mt CO 2 e, aconseguint una reducció de 124 Mt CO 2 e, el triple del que emeten tots els cotxes que hi ha a l’Estat espanyol en un any. I la contaminació per nitrats es reduiria un 87%