Hàbits, salut natural dia a dia. Taller 18 juny


La salut del dia a dia

hàbits naturals (i assequibles) per cuidar-se

¿Quins trucs ens ajuden a cuidar la salut i enfortir el cos sense haber de dedicar massa temps o diners? Convertir-los en hàbits (diaris, setmanals o anuals) i prioritzar els recursos més propers (el nostre cos i el nostre entorn) ens aportarà vitalitat i previndrà mals majors.

Al taller veurem què podem fer al despertar pels matins, quins aliments introduir a la nostra dieta, quines rutines físiques podem aplicar segons el nostre context, com encarar els moviments repetitius o  com tancar el dia. No es tracta de resumir en dos hores l’interminable còneixement acumulat en medicina i nutrició, sinó d’anar a coses molt pràctiques, integrables i multifuncionals. Al acabar farem un petit passeig per palpar recursos locals.

Lloc: PIC de la Vall de Can Masdeu

Data i horari: 18 de juny 11:45-14:15

El taller és gratuït (donació voluntaria per a despesses del centre social). El límit son 23 places i cal inscripció prèvia a hortsiplantes@gmail.com