Curs d’Autogestió de la Salut. Monogràfic 26 novembre


(castellano mas abajo)

CURS D’AUTOGESTIÓ DE LA SALUT (presencial)

HÀBITS PODEROSOS PER TEMPS INCERTS 

¿Com gaudir d’un centre sòlid que ens ajuda a navegar?

Un curs per enfortir-nos en aquests temps de llengua fora, d’extralimitació ecològica i precarietat.

Abordem amb mirada pràctica i sostenible la cura dels nostres cossos. I ho fem mitjançant l’autoconeixement, els hàbits naturals i els remeis assequibles.

 


 

Equilibris

Adquirim conceptes clau per entendre els equilibris que ens vertebren: hormonal, immunitari, inflamatori, oxidatiu, glucèmic, circulatori, del pH o de la microbiota. Amb aquestes nocions bàsiques de medicina evolutiva enriquim la nostra escolta corporal i obtenim pistes sobre quins circuits de recompensa promoure per guanyar vitalitat des del plaer.

Remeis

Investiguem les nombroses, accessibles i versàtils possibilitats que ens ofereixen tant els aliments com les plantes de proximitat. I compartim una proposta integrada que inclou farmaciola, receptari i tècniques de preparació. És a dir, un kit bàsic per gestionar amb remeis naturals els malestars més habituals.

Hàbits

Proposem hàbits quotidians basats en evidència científica per guanyar autonomia i salut pas a pas. Fem un repàs de idees útils, sostenibles i assequibles, des del moment de despertar fins l’hora d’anar a dormir, tot practicant diversos exercicis:

  • Respiració: mètode Wim Hof + tècnica de respiració funcional moderada

  • Alimentació: pistes per saber què, quan, quant i com (sense tornar-se boig)

  • Moviment: dels «snaks» al HIIT, del caminar al cardio, del pes a la postura

  • Relació amb la pantalla

  • Exposició al sol i al fred

  • Contacte amb la natura

  • Vinculació comunitària

  • Cronobiologia

  • Complementació (la que realment val la pena)

El curs inclou exercicis pràctics i tres dossiers

Data: 26 novembre 10:30 a 19:30

Lloc: Vall de Can Masdeu

Durada: 8 hores

Inscripcions: hortsiplantes@gmail.com

Preu curs: 40 euros

Aturades, estudiants, jubilats i menors de trenta anys: 30 euros

Places limitades

Remenat promou eines per a la transició ecosocial des de la mirada de l’agroecologia urbana i l’autogestió de la salut. Els darrers 12 anys hem compartit tallers, cursos, articles, xerrades i consultories. També treballem la terra i elaborem productes de fitoteràpia casolana de Km0. El tallerista, Arnau Montserrat, investiga i divulga en àmbits com els estils de vida i l’agricultura regenerativa; sistematitzant i compartint els aprenentatges viscuts en pell pròpia i col·lectiva.

castellano ——————————————————————————————————————————————————————————————————-

CURSO DE AUTOGESTIÓN DE LA SALUD (presencial)

HÁBITOS PODEROSOS PARA TIEMPOS INCIERTOS

¿Cómo gozar de un centro sólido que nos ayuda a navegar?

Un curso para fortalecernos en estos tiempos de lengua fuera, de extralimitación ecológica y precariedad.

Abordamos con mirada práctica y sostenible el cuidado de nuestros cuerpos. Y lo hacemos mediante el autoconocimiento, los hábitos naturales y los remedios asequibles.

Equilibrios

Adquirimos conceptos clave para entender los equilibrios que nos vertebran: hormonal, inmunitario, inflamatorio, oxidativo, glucémico, circulatorio, del pH o microbiota. Con estas nociones básicas de medicina evolutiva enriquecemos nuestra escucha corporal y obtenemos pistas sobre qué circuitos de recompensa promover para ganar vitalidad desde el placer.

Remedios

Investigamos las numerosas, accesibles y versátiles posibilidades que nos ofrecen tanto los alimentos como las plantas de proximidad. Y compartimos una propuesta integrada que incluye botiquín, recetario y técnicas de preparación. Es decir, un kit básico para manejar con remedios naturales los malestares más habituales.

Hábitos

Proponemos hábitos cotidianos basados en evidencia científica para ganar autonomía y salud paso a paso. Hacemos un repaso de ideas útiles, sostenibles y asequibles, desde el momento de despertar hasta la hora de acostarse, poniendo en práctica varios ejercicios:

• Respiración: método Wim Hof + técnica de respiración funcional moderada

• Alimentación: pistas para saber qué, cuándo, cuánto y cómo (sin volverse loco)

• Movimiento: de los snaks al HIIT, del andar al cardio, del peso a la postura

• Relación con la pantalla

• Exposición al sol y al frío

• Contacto con la naturaleza

• Vinculación comunitaria

• Cronobiología

• Complementación (la que realmente vale la pena)

El curso incluye ejercicios prácticos y tres dossieres

Fecha: 26 noviembre 10:30 a 19:30

Lugar: Vall de Can Masdeu

Duración: 8 horas

Inscripciones: hortsiplantes@gmail.com

Precio curso: 40 euros

Desempleados, menores de trenta años, jubilados y estudiantes: 30 euros

Plazas limitadas

Remenat promueve herramientas para la transición ecosocial desde la mirada de la agroecología urbana y la autogestión de la salud. En los últimos 12 años ha compartido talleres, cursos, artículos, charlas y consultorías. También trabajamos la tierra y elaboramos productos de fitoterapia casera de Km0. El tallerista, Arnau Montserrat, investiga y divulga en ámbitos como los estilos de vida y la agricultura regenerativa; sistematizando y compartiendo los aprendizajes vividos en piel propia y colectiva.