Finde intensivo de Autogestión de la Salud 25-26 NOV


Castellano debajo


AUTOGESTIÓ DE LA SALUT

HÀBITS PODEROSOS PER TEMPS INCERTS

¿Com gaudir d’un centre sòlid que ens ajudi a navegar aquests temps de llengua fora, extralimitació ecològica i precarització? Amb aquest curs explorarem les bases d’un estil de vida saludable i antifràgil des de la coherencia evolutiva. Hàbits, exercicis i remeis per enriquir la connexió amb el nostre cos, incrementar la vitalitat i gestionar malestars. De la respiració a l’alimentació, del moviment a la farmaciola. A per la flexibilitat metabòlica!EQUILIBRIS

Dissabte 25 novembre

10:00 Exercicis de benvinguda

11:15 ¿Quins equilibris ens vertebren? Exposem nocions troncals per enriquir la nostra escolta corporal i obtenir pistes sobre quins circuits de recompensa promoure.

13:30 Pausa i dinar col.lectiu


HÀBITS

Dissabte 25 novembre

16:00-18:00 Hàbits quotidians basats en evidència científica per guanyar salut i autonomia gradualment. Repassem tips útils i assequibles per incorporar diària, setmanal, mensual o anualment. Compartim tips des del moment de despertar fins l’hora d’anar a dormir. I reflexionem sobre com incrementar la regularitat i l’adherència.

 • Alimentació: pistes per saber com, què, quan i quant sense tornar-se boig

 • Relació postural amb l’entorn, des de les pantalles al moviment quotidià

 • El regal de l’hormesi: exposició a fred i calor, dejú intermitent o exercici intens

 • Vinculació amb la natura, la comunitat i l’acció col·lectiva

 • Cronobiologia i reconciliació circadiana

 • Suplementació que realment val la pena

 • Bàsics d’una respiració funcional

18:00-20:00 Practiquem exercicis que pots incorporar a la teva rutina:

 • Mètode Wim Hof + Tècnica de Respiració Funcional Moderada

 • Còctel d’exercicis de mobilitat, força i càrdio integrats per gent amb poc temps


REMEIS

Diumenge 26 novembre

09:30-10:45h

 • Mètode Wim Hof + Tècnica de Respiració Funcional Moderada

 • Còctel d’exercicis de mobilitat, força i càrdio integrats per gent amb poc temps

10:45-13:45

Investiguem les nombroses i versàtils possibilitats que ens ofereixen tant els aliments com les plantes de proximitat. I compartim una proposta integrada que inclou farmaciola, receptari i tècniques de preparació. És a dir, un kit bàsic per gestionar amb remeis naturals els malestars més habituals. Acabarem amb una ruta pels horts, on recollirem plantes remeieres que ens podem endur a casa i n’explicarem les propietats.


UBICACIÓ, CONDICIONS, PREU I MATERIALS

Lloc: Vall de Can Masdeu

Durada: 13 hores (+ estones de convivència)

Inscripcions: hortsiplantes@gmail.com

Preu curs: 80€ | només dissabte 55€ / només diumenge 30€

Estudiants, aturades i jubilats: 65€ | només dissabte 45€ / només diumenge 25€

Inscripcions abans del 20 de novembr o si et portes algú: 10% descompte

El curs inclou tres dossiers, exercicis pràctics, ruta pels horts i infusions

Àpat dissabte: 8€ | vegetarià ecològic

Si ho necessites pots quedar-te a dormir (gratuït | places limitades)

Arnau Montserrat, investiga i divulga estils de vida saludables i agroecologia regenerativa, compartint aprenentatges viscuts en pell pròpia. Amb Remenat desenvolupem eines per a la transició ecosocial des de l’autogestió d’una salut integrada, tant personal com planetària. Des de 2010 aquesta feina ha pres la forma de cursos, tallers, articles, xerrades i consultories, així com de remeis casolans de Km0.


 


…………………………………………………..

CAST AUTOGESTIÓN DE LA SALUD

HÁBITOS PODEROSOS PARA TIEMPOS INCIERTOS

¿Cómo gozar de un centro sólido que nos ayude a navegar estos tiempos de lengua fuera, extralimitación ecológica y precarización? Con este curso vamos a explorar las bases de un estilo de vida saludable y antifrágil desde la coherencia evolutiva. Hábitos, ejercicios y remedios para enriquecer la conexión con nuestro cuerpo, incrementar la vitalidad y gestionar malestares. De la respiración a la alimentación, del movimiento al botiquín. A por la flexibildad metabólica!


EQUILIBRIOS

Sábado 25 noviembre

10:00 Ejercicios de bienvenida

11:15 ¿Qué equilibrios nos vertebran? Exponemos nociones troncales para enriquecer nuestra escucha corporal y obtener pistas sobre qué circuitos de recompensa promover.

13:30 Pausa y almuerzo colectivo


HÁBITOS

Sábado 25 noviembre

16:00-18:00 Hábitos cotidianos basados en evidencia científica para ganar salud y autonomía paulatinamente. Repasamos tipos útiles y asequibles para incorporar diaria, semanal, mensual o anualmente. Compartimos tips desde el momento de despertar hasta la hora de acostarse. Y reflexionamos sobre cómo incrementar la regularidad y la adherencia.

Alimentación: pistas para saber cómo, qué, cuándo y cuánto sin volverse loco

Relación postural con el entorno, desde las pantallas al movimiento cotidiano

El regalo de la hormesis: exposición a frío y calor, ayuno intermitente o ejercicio intenso

Vinculación con la naturaleza, la comunidad y la acción colectiva

Cronobiología y reconciliación circadiana

Suplementación que realmente vale la pena

Básicos de una respiración funcional

18:00-20:00 Practicamos ejercicios que puedes incorporar a tu rutina:

Método Wim Hof + Técnica de Respiración Funcional Moderada

Cóctel de ejercicios de movilidad, fuerza y cardio integrados por gente con poco tiempo


REMEDIOS

Domingo 26 noviembre

09:30-10:45h

Método Wim Hof + Técnica de Respiración Funcional Moderada

Cóctel de ejercicios de movilidad, fuerza y cardio integrados por gente con poco tiempo

10:45-13:45

Investigamos las numerosas y versátiles posibilidades que nos ofrecen tanto los alimentos como las plantas de proximidad. Y compartimos una propuesta integrada que incluye botiquín, recetario y técnicas de preparación. Es decir, un kit básico para manejar con remedios naturales los malestares más habituales. Concluiremos con una ruta por los huertos, donde recogeremos plantas medicinales que podemos llevarnos a casa y explicaremos sus propiedades.


UBICACIÓN, CONDICIONES, PRECIO Y MATERIALES

Lugar: Valle de Can Masdeu

Duración: 13 horas (+ convivencia)

Inscripciones: hortsiplantes@gmail.com

Precio curso: 80€ | sólo sábado 55€ / sólo domingo 30€

Estudiantes, paros y jubilados: 65€ | sólo sábado 45€ / sólo domingo 25€

Inscripciones antes del 20 de noviembre o si te llevas a alguien: 10% descuento

El curso incluye tres dossieres, ejercicios prácticos, ruta por los huertos e infusiones

Comida sábado: 8€ | vegetariano ecológico

Si lo necesitas puedes quedarte a dormir (gratuito | plazas limitadas)

Arnau Montserrat investiga y divulga estilos de vida saludables y agroecología regenerativa, compartiendo aprendizajes vividos en piel propia. Con Remenat desarrollamos herramientas para la transición ecosocial desde la autogestión de una salud integrada, tanto personal como planetaria. Desde 2010 este trabajo ha tomado la forma de cursos, talleres, artículos, charlas y consultorías, así como remedios caseros de Km0.