¿Com ens alimentem a Barcelona?


¿Com s’alimenta la ciutat de Barcelona i com impacta això en les societats del Sud global i també del Nord?

És la pregunta que respon el mapa sobre els impactes del model agroalimentari de la capital catalana

Com a metròpolis densament interconnectada, la nostra ciutat està profundament travessada per les asimetries entre el Nord i el Sud globals. Asimetries extractivistes i també neocolonials. Però, a més de regió consumidora d’aliments quilomètrics, Catalunya i l’àrea metropolitana de Barcelona són un node exportador de primer ordre. I això té varies conseqüències. D’una banda, implica de nou una pressió al Sud global, ja sigui per comprar pinsos barats com per disposar de mà d’obra migrant sense papers ni drets. Però també té un alt cost ecosocial al propi territori, intensificant la pèrdua de la petita pagesia que no és funcional a l’agronegoci o propiciant la contaminació d’aqüífers

En aquesta notícia trobaràs el MAPA i les infografies per descarregar

I la presentació completa aquí