TALLERS


castellano mas abajo

A LA PRIMAVERA, MANS A LA TERRA

AGROECOLOGIA PRÀCTICA PER PAGESES DE CIUTAT, REMEIERS O NEORURALS

Un curs vivencial per persones interessades en…

posar mans a la terra

produir verdures de km 0

cultivar-se el balcó o el jardí

utilitzar remeieres i aromàtiques

autogestionar un hort comunitari

integrar sabers des de la vivència

captar patrons en els cicles naturals

adquirir eines davant la crisis climàtica

formar part de la transició social i ecològica


 

¿Superem el desert agroindustrial?

Dimarts 11 abril – 17:30-19:30

Resumirem els impactes socials i ecològics del sistema agroindustrial, com la seva petjada de carboni o la contaminació dels aqüífers, entenent el rol que té el control corporatiu de l’alimentació en tot plegat. Explorarem quines alternatives s’estan obrint pas en clau de sobirania alimentària, com els circuits de proximitat o la ruralització de l’espai urbà. I donarem a conèixer recursos, no sempre coneguts, de la metròpolis barcelonina.

Entendre i estimular la fertilitat

Dimarts 18 abril – 17:30-20

Introduirem nocions bàsiques de botànica i edafologia per entendre que és i com es sosté la fertilitat, que és la base de qualsevol sistema agrícola sostenible. Adquirirem eines per diagnosticar l’estat biològic i mineral del nostre sòl, així com per captar possibles desequilibris. I coneixerem vuit estratègies concretes i complementàries de fertilització, utilitzades en àmbits com l’agricultura regenerativa o la permacultura.

El compostatge: economia circular casolana

Dissabte 22 abril – 10-14 (data pendent de confirmació)

¿Com optimitzar el cicle de la matèria orgànica? Coneixerem la fauna i la flora implicades en els processos naturals de descomposició, així com les fases del procés i les condicions que ho faciliten. Entendrem els criteris per incorporar aquest tresor microbiològic als nostres horts. I adquirirem eines per fer el millor compost de la comarca, ja sigui amb la pila tradicional o amb vermicompostatge.

Dissenyem l’hort ecològic a la terra o al balcó

Dimarts 25 abril – 17:30-20:15

Dissenyarem els elements principals d’un hort ecològic: ¿com ubicar els bancals i els camins? ¿quins són els marcs de plantació per cada cultiu? ¿com rotar-los i associar-los entre ells? Explicarem també les diferencies i paral·lelismes entre l’hort en recipients i l’hort en terra, repassant primer la base comú i abordant després les tècniques específiques per cultivar en balcó, ja sigui en un test, una taula de cultiu o un hort vertical.

De la terra al plat, de l’aigua a la verdura

Dimarts 2 maig – 17:30-20:15

¿Com acompanyar les verdures? Adquirirem nocions pràctiques de gestió de l’aigua, des de sistemes de reg a mètodes d’emmagatzemament passiu. Tot seguit repassarem els factors climàtics, les eines manuals i el savoir-faire vinculat a cada família i a cada espècie. Parlarem de les relacions humanes als horts compartits. I acabarem coneixent tècniques de collita i conservació que ens permeten treure-li tot el suc al que hem plantat.

La llavor de tot plegat

Dimarts 9 maig – 17:30-20

A càrrec d’Esther Casas, Les Refardes

Entendrem una ancestral però imbatible tecnologia reproductiva: la llavor. I coneixerem la importància de les varietats autòctones, locals i ecològiques en la preservació de l’agrodiversitat i l’autonomia camperola. Acabarem la sessió fent-nos el nostre propi planter a partir de llavors del país.

De l’esqueix a la poda, de la planta a l’extracte

Dissabte 13 maig – 10:15-14

En aquesta sessió exclusivament pràctica ens endinsarem en el món de la reproducció asexual o per clonació, multiplicant plantes aromàtiques plurianuals amb tècniques com els esqueixos o els capficats. Continuarem amb nocions bàsiques de poda suau. I finalitzarem preparant un extracte vegetal de consolda i ortiga, tot aprenent el com i el quan de la seva aplicació.

¡Socors! ¿Que li passa a l’hort?

Dimarts 16 maig – 17:30-20

A càrrec de Josep Maria Vallès, Tarpuna

L’equilibri i la biodiversitat són els pilars de la salut de l’hort. Partint d’aquest principi investigarem que ens fa falta per evitar problemes i minimitzar frustracions, des de les plantes insectívores a la fauna útil. Mapejarem els problemes més habituals, tot entenent les seves causes estructurals per poder arribar al «tractament zero». I per quan no puguem, repassarem remeis accessibles i eficaços per diverses plagues i malalties.

Cultivar salut amb remeieres i aromàtiques

Dissabte 20 maig – 10:15-14:15

Aprendrem les nocions bàsiques de la fitoteràpia mediterrània ¿quines plantes tenim al nostre abast? ¿quines propietats tenen? ¿com les podem cultivar a casa? Coneixerem 15 plantes remeieres mitjançant una dinàmica que combina el tacte, la vista, l’olfacte i el gust. Veurem diferents preparacions medicinals com infusions, tintures, cremes, pomades o xarops, així com possibles usos de les aromàtiques a la cuina. Assecarem herbes medicinals i acabarem la sessió fent una pasta de dents amb argila blanca, pròpolis i plantes de la vall.

Sortim a recol·lectar per Collserola

Dissabte 27 maig (10h)

Farem una ruta de reconeixement de plantes silvestres, adventícies i bioindicadores, dins i fora del sembrat. Començarem al límit de la ciutat, al sorprenent racó de l’Horta amb gràcia, per enfilar-nos des d’allà cap als boscos dels turons, coneixent plantes de diferents biòtops de Collserola i repassant algunes de les seves aplicacions pràctiques tradicionals. Acabarem, després de la sessió, amb un àpat compartit i assilvestrat.


El curs combina pràctica i teoria, orientant les sessions a l’experiència vivencial.

Es realitza a espais comunitaris de la solana de Collserola, de manera que tastaràs diferents recursos agroecològics rurbans: Vall de Can Masdeu, Horta amb Gràcia, Hort del Marcel.lí, Porta’m a l’Hort, Bosc Turull, Can Soler, etc.

Inclou llavors, planter i eines. També inclou apunts per aprofundir els coneixements més enllà de les sessions presencials, combinant una selecció d’articles amb els Dossiers de Remenat.

31 hores. Totes les sessions estan connectades i per tant val molt la pena fer el curs complet, però si només vols o pots fer sessions independents.

Màxim de places de 20 persones

Preu curs: 205 (sessió independent: 20 euros dimarts 25 euros dissabtes)

Aturades i estudiants: Curs 155(sessió independent: 15 euros dimarts – 20 euros dissabtes)

Ubicacions itinerants. Els tallers es fan a diferents horts comunitaris dels barris de la solana de Collserola

Talleristes de Remenat, Tarpuna, Bosc Turull i Les Refardes

Inscripcions a hortsiplantes@gmail.com

Remenat promou eines per a la transició ecosocial des de la mirada de l’agroecologia urbana i l’autogestió de la salut. Els darrers 12 anys hem compartit tallers, cursos, articles, xerrades i consultories. També treballem la terra i elaborem productes de fitoteràpia casolana de Km0. El tallerista, Arnau Montserrat, investiga i divulga en àmbits com els estils de vida i l’agricultura regenerativa; sistematitzant i compartint els aprenentatges viscuts en pell pròpia i col·lectiva.


castellano

¿Superamos el desierto agroindustrial?

Martes 11 abril – 17:30-19:30

Resumiremos los impactos sociales y ecológicos del sistema agroindustrial, como su huella de carbono o la contaminación de los acuíferos, entendiendo el rol que desempeña el control corporativo de la alimentación en todo ello. Exploraremos qué alternativas se están abriendo paso en clave de soberanía alimentaria, como los circuitos de proximidad o la ruralización del espacio urbano. Y daremos a conocer recursos, no siempre conocidos, de la metrópolis barcelonesa.

Entender y estimular la fertilidad

Martes 18 abril – 17:30-20

Introduciremos nociones básicas de botánica y edafología para entender que es y cómo se sostiene la fertilidad, que es la base de cualquier sistema agrícola sostenible. Adquiriremos herramientas para diagnosticar el estado biológico y mineral de nuestro suelo, así como para captar posibles desequilibrios. Y conoceremos ocho estrategias concretas y complementarias de fertilización, utilizadas en ámbitos como la agricultura regenerativa o la permacultura.

El compostaje: economía circular casera

Sábado 22 abril – 10-14

¿Cómo optimizar el ciclo de la materia orgánica? Conoceremos la fauna y flora implicadas en los procesos naturales de descomposición, así como las fases del proceso y las condiciones que lo facilitan. Entenderemos los criterios para incorporar este tesoro microbiológico a nuestros huertos. Y adquiriremos herramientas para hacer el mejor compuesto de la comarca, ya sea con la pila tradicional o con vermicompostaje.

Diseñamos el huerto ecológico en la tierra o en el balcón

Martes 25 abril – 17:30-20:15

Diseñaremos los principales elementos de un huerto ecológico: ¿cómo ubicar los bancales y los caminos? ¿cuáles son los marcos de plantación por cada cultivo? ¿cómo rotarlos y asociarlos entre ellos? Explicaremos también las diferencias y paralelismos entre el huerto en recipientes y el huerto en tierra, repasando primero la base común y abordando después las técnicas específicas para cultivar en balcón, ya sea en una maceta, una mesa de cultivo o un huerto vertical.

De la tierra al plato, del agua a la verdura

Miércoles 2 mayo – 17:30-20:15

¿Cómo acompañar a las verduras? Adquiriremos nociones prácticas de gestión del agua, desde sistemas de riego a métodos de almacenamiento pasivo. A continuación repasaremos los factores climáticos, las herramientas manuales y el savoir-faire vinculado a cada familia y cada especie. Hablaremos de las relaciones humanas en los huertos compartidos. Y acabaremos conociendo técnicas de cosecha y conservación que nos permiten sacarle todo el jugo a lo que hemos plantado.

La semilla de todo

Martes 9 mayo – 17:30-20

A cargo de Esther Casas, Les Refardes

Entenderemos una ancestral pero imbatible tecnología reproductiva: la semilla. Y conoceremos la importancia de las variedades autóctonas, locales y ecológicas en la preservación de la agrodiversidad y la autonomía campesina. Terminaremos la sesión haciéndonos nuestro propio plantel a partir de entonces del país.

Del esqueje a la poda, de la planta al extracto

Sábado 13 de mayo – 10:15-14

En esta sesión exclusivamente práctica nos adentraremos en el mundo de la reproducción asexual o por clonación, multiplicando plantas aromáticas plurianuales con técnicas como los esquejes o los empeñados. Continuaremos con nociones básicas de poda suave. Y finalizaremos preparando un extracto vegetal de consuelo y ortiga, aprendiendo el cómo y el cuándo de su aplicación.

¡Socorro! ¿Qué le pasa al huerto?

Martes 16 de mayo – 17:30-20

A cargo de Josep Maria Vallès, Tarpuna

El equilibrio y la biodiversidad son los pilares de la salud del huerto. Partiendo de este principio investigaremos que nos hace falta para evitar problemas y minimizar frustraciones, desde las plantas insectívoras a la fauna útil. Mapearemos los problemas más habituales, entendiendo sus causas estructurales para poder llegar al «tratamiento cero». Y para cuando no podamos, repasaremos remedios accesibles y eficaces por diversas plagas y enfermedades.

Cultivar salud con medicinales y aromáticas

Sábado 20 mayo – 10:15-14:15

Aprenderemos las nociones básicas de la fitoterapia mediterránea ¿qué plantas tenemos a nuestro alcance? ¿qué propiedades tienen? ¿cómo podemos cultivarlas en casa? Conoceremos 15 plantas medicinales mediante una dinámica que combina el tacto, la vista, el olfato y el gusto. Veremos diferentes preparaciones medicinales como infusiones, tinturas, cremas, pomadas o jarabes, así como posibles usos de las aromáticas en la cocina. Secaremos hierbas medicinales y terminaremos la sesión haciendo una pasta de dientes con arcilla blanca, propóleos y plantas del valle.

Salimos a recolectar por Collserola

Sábado 27 mayo (10h)

Haremos una ruta de reconocimiento de plantas silvestres, adventicias y bioindicadoras, dentro y fuera del sembrado. Empezaremos en el límite de la ciudad, en el sorprendente rincón de l’Horta amb gracia, para enfilarnos desde allí hacia los bosques de las colinas, conociendo plantas de diferentes biotopos de Collserola y repasando algunas de sus aplicaciones prácticas tradicionales. Terminaremos, después de la sesión, con una comida compartida y asilvestrada.


El curso combina práctica y teoría orientando las sesiones a la experiencia vivencial.

Se realiza en espacios comunitarios del Eix Muntanya, de forma que probarás diferentes recursos agroecológicos urbanos de la solana de Collserola: Vall de Can Masdeu, Horta amb Gràcia, Hort del Marcel.lí, Porta’m a l’Hort, Bosc Turull, Can Soler, etc.

Incluye semillas, plantel y herramientas. También incluye apuntes para profundizar los conocimientos más allá de las sesiones presenciales, combinando una selección de artículos con los Dossiers de Remenat.

Curso de 31 horas. Todas las sesiones están conectadas y por tanto vale la pena hacer el curso completo, pero si sólo quieres o puedes hacer sesiones independientes.

Máximo de plazas de 20 personas

Precio curso: 205€ (sesión independiente: 20€ martes -25€ sabados)

Paradas y estudiantes: Curso 155€ (sesión independiente: 15€ martes -20€ sabados)

Ubicaciones itinerantes. Los talleres se realizan en diferentes huertos comunitarios de los barrios de la solana de Collserola

Talleristas de Remenat, Tarpuna, Bosc Turull y Les Refardes

Inscripciones en hortsiplantes@gmail.com

Remenat es un espacio de difusión de herramientas para la transición ecosocial desde la mirada de la agroecología urbana y la autogestión de la salud. Desde hace 11 años compartimos talleres, cursos, artículos, charlas y consultorías. Trabajamos la tierra en el valle de Can Masdeu y hacemos colaboraciones con otros huertos comunitarios y proyectos campesinos. También elaboramos productos de fitoterapia de Km0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(castellano mas abajo)

CURS D’AUTOGESTIÓ DE LA SALUT (presencial)

HÀBITS PODEROSOS PER TEMPS INCERTS 

¿Com gaudir d’un centre sòlid que ens ajuda a navegar?

Un curs per enfortir-nos en aquests temps de llengua fora, d’extralimitació ecològica i precarietat.

Abordem amb mirada pràctica i sostenible la cura dels nostres cossos. I ho fem mitjançant l’autoconeixement, els hàbits naturals i els remeis assequibles.

 


 

Equilibris

Adquirim conceptes clau per entendre els equilibris que ens vertebren: hormonal, immunitari, inflamatori, oxidatiu, glucèmic, circulatori, del pH o de la microbiota. Amb aquestes nocions bàsiques de medicina evolutiva enriquim la nostra escolta corporal i obtenim pistes sobre quins circuits de recompensa promoure per guanyar vitalitat des del plaer.

Remeis

Investiguem les nombroses, accessibles i versàtils possibilitats que ens ofereixen tant els aliments com les plantes de proximitat. I compartim una proposta integrada que inclou farmaciola, receptari i tècniques de preparació. És a dir, un kit bàsic per gestionar amb remeis naturals els malestars més habituals.

Hàbits

Proposem hàbits quotidians basats en evidència científica per guanyar autonomia i salut pas a pas. Fem un repàs de idees útils, sostenibles i assequibles, des del moment de despertar fins l’hora d’anar a dormir, tot practicant diversos exercicis:

  • Respiració: mètode Wim Hof + tècnica de respiració funcional moderada

  • Alimentació: pistes per saber què, quan, quant i com (sense tornar-se boig)

  • Moviment: dels «snaks» al HIIT, del caminar al cardio, del pes a la postura

  • Relació amb la pantalla

  • Exposició al sol i al fred

  • Contacte amb la natura

  • Vinculació comunitària

  • Cronobiologia

  • Complementació (la que realment val la pena)

El curs inclou exercicis pràctics i tres dossiers

Data: 26 novembre 10:30 a 19:30

Lloc: Vall de Can Masdeu

Durada: 8 hores

Inscripcions: hortsiplantes@gmail.com

Preu curs: 40 euros

Aturades, estudiants, jubilats i menors de trenta anys: 30 euros

Places limitades

Remenat promou eines per a la transició ecosocial des de la mirada de l’agroecologia urbana i l’autogestió de la salut. Els darrers 12 anys hem compartit tallers, cursos, articles, xerrades i consultories. També treballem la terra i elaborem productes de fitoteràpia casolana de Km0. El tallerista, Arnau Montserrat, investiga i divulga en àmbits com els estils de vida i l’agricultura regenerativa; sistematitzant i compartint els aprenentatges viscuts en pell pròpia i col·lectiva.

castellano ——————————————————————————————————————————————————————————————————-

CURSO DE AUTOGESTIÓN DE LA SALUD (presencial)

HÁBITOS PODEROSOS PARA TIEMPOS INCIERTOS

¿Cómo gozar de un centro sólido que nos ayuda a navegar?

Un curso para fortalecernos en estos tiempos de lengua fuera, de extralimitación ecológica y precariedad.

Abordamos con mirada práctica y sostenible el cuidado de nuestros cuerpos. Y lo hacemos mediante el autoconocimiento, los hábitos naturales y los remedios asequibles.

Equilibrios

Adquirimos conceptos clave para entender los equilibrios que nos vertebran: hormonal, inmunitario, inflamatorio, oxidativo, glucémico, circulatorio, del pH o microbiota. Con estas nociones básicas de medicina evolutiva enriquecemos nuestra escucha corporal y obtenemos pistas sobre qué circuitos de recompensa promover para ganar vitalidad desde el placer.

Remedios

Investigamos las numerosas, accesibles y versátiles posibilidades que nos ofrecen tanto los alimentos como las plantas de proximidad. Y compartimos una propuesta integrada que incluye botiquín, recetario y técnicas de preparación. Es decir, un kit básico para manejar con remedios naturales los malestares más habituales.

Hábitos

Proponemos hábitos cotidianos basados en evidencia científica para ganar autonomía y salud paso a paso. Hacemos un repaso de ideas útiles, sostenibles y asequibles, desde el momento de despertar hasta la hora de acostarse, poniendo en práctica varios ejercicios:

Respiración: método Wim Hof + técnica de respiración funcional moderada

Alimentación: pistas para saber qué, cuándo, cuánto y cómo (sin volverse loco)

Movimiento: de los snaks al HIIT, del andar al cardio, del peso a la postura

Relación con la pantalla

Exposición al sol y al frío

Contacto con la naturaleza

Vinculación comunitaria

Cronobiología

Complementación (la que realmente vale la pena)

El curso incluye ejercicios prácticos y tres dossieres

Fecha: 26 noviembre 10:30 a 19:30

Lugar: Vall de Can Masdeu

Duración: 8 horas

Inscripciones: hortsiplantes@gmail.com

Precio curso: 40 euros

Desempleados, menores de trenta años, jubilados y estudiantes: 30 euros

Plazas limitadas

Remenat promueve herramientas para la transición ecosocial desde la mirada de la agroecología urbana y la autogestión de la salud. En los últimos 12 años ha compartido talleres, cursos, artículos, charlas y consultorías. También trabajamos la tierra y elaboramos productos de fitoterapia casera de Km0. El tallerista, Arnau Montserrat, investiga y divulga en ámbitos como los estilos de vida y la agricultura regenerativa; sistematizando y compartiendo los aprendizajes vividos en piel propia y colectiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURS DE PLANTES DE COLLSEROLA I ELS SEUS USOS

Tardor 2022

Al nou Mercat Cultural de Vallvidrera

Al llarg de les diverses sessions coneixerem les plantes del terreny de Collserola tot fent una passejada pel territori. Aprendrem a fer-
ne ús a la cuina i parlarem sobre els usos terapèutics d’aquestes. Finalment aplicarem aquests coneixements elaborant un ungüent
amb base d’oli d’oliva i cera.

Dies: Dissabte 22 octubre, dilluns 24 octubre, dilluns 31 octubre i dilluns 7 novembre
Horari: Primera sessió de 10:30 a 13:30. La resta de sessions seran
de 18:00 a 20:00 h
Preu: 40€ trimestre/35€ (menors de 35, aturades i jubilades)
Material: Caldrà portar un pot de vidre reciclat

Inscripciońs: info@elmercatcultural.cat – Tel. 603 70 53 19

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS 2021-22

castellano debajo

A LA PRIMAVERA, MANS A LA TERRA

AGROECOLOGIA PRÀCTICA PER HORTERES I REMEIERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Superem el desert agroindustrial?

Dimarts 19 abril – 17:30-19:30

Horta amb gràcia

Resumirem els impactes socials i ecològics del sistema agroindustrial, com la seva petjada de carboni o la contaminació dels aqüífers, entenent el rol que té el control corporatiu de l’alimentació en tot plegat. Explorarem quines alternatives s’estan obrint pas en clau de sobirania alimentària, com els circuits de proximitat o la ruralització de l’espai urbà. I donarem a conèixer recursos, no sempre coneguts, de la metròpolis barcelonina.

Entendre i estimular la fertilitat

Dimarts 26 abril – 17:30-20

Porta’m a l’hort

Introduirem nocions bàsiques de botànica i edafologia per entendre que és i com es sosté la fertilitat, que és la base de qualsevol sistema agrícola sostenible. Adquirirem eines per diagnosticar l’estat biològic i mineral del nostre sòl, així com per captar possibles desequilibris. I coneixerem vuit estratègies concretes i complementàries de fertilització, utilitzades en àmbits com l’agricultura regenerativa o la permacultura.

El compostatge: economia circular casolana

Dissabte 30 abril – 10-14

Bosc Turull. A càrrec de Joan Solé, Societat Catalana d’Educació Ambiental

¿Com optimitzar el cicle de la matèria orgànica? Coneixerem la fauna i la flora implicades en els processos naturals de descomposició, així com les fases del procés i les condicions que ho faciliten. Entendrem els criteris per incorporar aquest tresor microbiològic als nostres horts. I adquirirem eines per fer el millor compost de la comarca, ja sigui amb la pila tradicional o amb vermicompostatge.

Dissenyem l’hort ecològic a la terra o al balcó

Dimarts 3 maig – 17:30-20:15

Tros del Marcel·lí

Dissenyarem els elements principals d’un hort ecològic: ¿com ubicar els bancals i els camins? ¿quins són els marcs de plantació per cada cultiu? ¿com rotar-los i associar-los entre ells? Explicarem també les diferencies i paral·lelismes entre l’hort en recipients i l’hort en terra, repassant primer la base comú i abordant després les tècniques específiques per cultivar en balcó, ja sigui en un test, una taula de cultiu o un hort vertical.

De la terra al plat, de l’aigua a la verdura

Dimecres 4 maig – 17:30-20:15

Vall de Can Masdeu

¿Com acompanyar les verdures? Adquirirem nocions pràctiques de gestió de l’aigua, des de sistemes de reg a mètodes d’emmagatzemament passiu. Tot seguit repassarem els factors climàtics, les eines manuals i el savoir-faire vinculat a cada família i a cada espècie. Parlarem de les relacions humanes als horts compartits. I acabarem coneixent tècniques de collita i conservació que ens permeten treure-li tot el suc al que hem plantat.

La llavor de tot plegat

Dimarts 10 maig – 17:30-20

Un hort per tothom, Fundació Aspassim

A càrrec d’Esther Casas, Les Refardes

Entendrem una ancestral però imbatible tecnologia reproductiva: la llavor. I coneixerem la importància de les varietats autòctones, locals i ecològiques en la preservació de l’agrodiversitat i l’autonomia camperola. Acabarem la sessió fent-nos el nostre propi planter a partir de llavors del país.

De l’esqueix a la poda, de la planta a l’extracte

Dissabte 14 maig – 10:15-14

Vall de Can Masdeu

En aquesta sessió exclusivament pràctica ens endinsarem en el món de la reproducció asexual o per clonació, multiplicant plantes aromàtiques plurianuals amb tècniques com els esqueixos o els capficats. Continuarem amb nocions bàsiques de poda suau. I finalitzarem preparant un extracte vegetal de consolda i ortiga, tot aprenent el com i el quan de la seva aplicació.

¡Socors! ¿Que li passa a l’hort?

Dimarts 17 maig – 17:30-20

Espai a determinar

A càrrec de Josep Maria Vallès, Tarpuna

L’equilibri i la biodiversitat són els pilars de la salut de l’hort. Partint d’aquest principi investigarem que ens fa falta per evitar problemes i minimitzar frustracions, des de les plantes insectívores a la fauna útil. Mapejarem els problemes més habituals, tot entenent les seves causes estructurals per poder arribar al «tractament zero». I per quan no puguem, repassarem remeis accessibles i eficaços per diverses plagues i malalties.

Cultivar salut amb remeieres i aromàtiques

Dissabte 21 maig – 10:15-14:15

Vall de Can Masdeu

Aprendrem les nocions bàsiques de la fitoteràpia mediterrània ¿quines plantes tenim al nostre abast? ¿quines propietats tenen? ¿com les podem cultivar a casa? Coneixerem 15 plantes remeieres mitjançant una dinàmica que combina el tacte, la vista, l’olfacte i el gust. Veurem diferents preparacions medicinals com infusions, tintures, cremes, pomades o xarops, així com possibles usos de les aromàtiques a la cuina. Assecarem herbes medicinals i acabarem la sessió fent una pasta de dents amb argila blanca, pròpolis i plantes de la vall.

Sortim a recol·lectar per Collserola

Dissabte 28 maig (10h), segons disponibilitat dels participants

des de l’Horta amb gràciaVall de Can Masdeu

Farem una ruta de reconeixement de plantes silvestres, adventícies i bioindicadores, dins i fora del sembrat. Començarem al límit de la ciutat, al sorprenent racó de l’Horta amb gràcia, per enfilar-nos des d’allà cap als boscos dels turons, coneixent plantes de diferents biòtops de Collserola i repassant algunes de les seves aplicacions pràctiques tradicionals. Acabarem, després de la sessió, amb un àpat compartit i assilvestrat.

————–

El curs combina pràctica i teoria, orientant les sessions a l’experiència vivencial.

Es realitza a espais comunitaris de l’Eix Muntanya, de manera que tastaràs diferents recursos agroecològics urbans de la solana de Collserola.

Inclou llavors, planter i eines. També inclou apunts per aprofundir els coneixements més enllà de les sessions presencials, combinant una selecció d’articles amb els Dossiers de Remenat.

Curs de 31 hores. Totes les sessions estan connectades i per tant val molt la pena fer el curs complet i ho aconsellem com la millor opció. Però si només vols o pots fer sessions independents.

Màxim de places de 20 persones

Preu curs: 205 (sessió independent: 2530 euros)

Aturades i estudiants: Curs 155(sessió independent: 20-25 euros)

Ubicacions itinerants. Els tallers es fan a diferents horts comunitaris dels barris de la solana de Collserola

Talleristes de Remenat, Tarpuna, Bosc Turull i Les Refardes

Inscripcions a hortsiplantes@gmail.com

————–

Remenat és un espai de difusió d’eines per la transició ecosocial des de la mirada de l’agroecologia urbana i l’autogestió de la salut. Des de fa 11 anys compartim tallers, cursos, articles, xerrades i consultories. Treballem la terra a la vall de Can Masdeu col.laborem amb altres horts comunitaris i projectes camperols. Elaborem productes remeiers de Km0.


Castellano

¿Superamos el desierto agroindustrial?

Martes 19 abril – 17:30-19:30 Horta amb gràcia

Resumiremos los impactos sociales y ecológicos del sistema agroindustrial, como su huella de carbono o la contaminación de los acuíferos, entendiendo el rol que desempeña el control corporativo de la alimentación en todo ello. Exploraremos qué alternativas se están abriendo paso en clave de soberanía alimentaria, como los circuitos de proximidad o la ruralización del espacio urbano. Y daremos a conocer recursos, no siempre conocidos, de la metrópolis barcelonesa.

Entender y estimular la fertilidad

Martes 26 abril – 17:30-20 Porta’m a l’hort

Introduciremos nociones básicas de botánica y edafología para entender que es y cómo se sostiene la fertilidad, que es la base de cualquier sistema agrícola sostenible. Adquiriremos herramientas para diagnosticar el estado biológico y mineral de nuestro suelo, así como para captar posibles desequilibrios. Y conoceremos ocho estrategias concretas y complementarias de fertilización, utilizadas en ámbitos como la agricultura regenerativa o la permacultura.

El compostaje: economía circular casera

Sábado 30 abril – 10-14 Bosc Turull. A cargo de Joan Solé, Societat Catalana d’Educació Ambiental

¿Cómo optimizar el ciclo de la materia orgánica? Conoceremos la fauna y flora implicadas en los procesos naturales de descomposición, así como las fases del proceso y las condiciones que lo facilitan. Entenderemos los criterios para incorporar este tesoro microbiológico a nuestros huertos. Y adquiriremos herramientas para hacer el mejor compuesto de la comarca, ya sea con la pila tradicional o con vermicompostaje.

Diseñamos el huerto ecológico en la tierra o en el balcón

Martes 3 de mayo – 17:30-20:15 Tros del Marcelí

Diseñaremos los principales elementos de un huerto ecológico: ¿cómo ubicar los bancales y los caminos? ¿cuáles son los marcos de plantación por cada cultivo? ¿cómo rotarlos y asociarlos entre ellos? Explicaremos también las diferencias y paralelismos entre el huerto en recipientes y el huerto en tierra, repasando primero la base común y abordando después las técnicas específicas para cultivar en balcón, ya sea en una maceta, una mesa de cultivo o un huerto vertical.

De la tierra al plato, del agua a la verdura

Miércoles 4 mayo – 17:30-20:15 Vall de Can Masdeu

¿Cómo acompañar a las verduras? Adquiriremos nociones prácticas de gestión del agua, desde sistemas de riego a métodos de almacenamiento pasivo. A continuación repasaremos los factores climáticos, las herramientas manuales y el savoir-faire vinculado a cada familia y cada especie. Hablaremos de las relaciones humanas en los huertos compartidos. Y acabaremos conociendo técnicas de cosecha y conservación que nos permiten sacarle todo el jugo a lo que hemos plantado.

La semilla de todo

Martes 10 mayo – 17:30-20 Un Hort per Tothom, Fundación Aspassim. A cargo de Esther Casas, Les Refardes

Entenderemos una ancestral pero imbatible tecnología reproductiva: la semilla. Y conoceremos la importancia de las variedades autóctonas, locales y ecológicas en la preservación de la agrodiversidad y la autonomía campesina. Terminaremos la sesión haciéndonos nuestro propio plantel a partir de entonces del país.

Del esqueje a la poda, de la planta al extracto

Sábado 14 de mayo – 10:15-14 Vall de Can Masdeu

En esta sesión exclusivamente práctica nos adentraremos en el mundo de la reproducción asexual o por clonación, multiplicando plantas aromáticas plurianuales con técnicas como los esquejes o los empeñados. Continuaremos con nociones básicas de poda suave. Y finalizaremos preparando un extracto vegetal de consuelo y ortiga, aprendiendo el cómo y el cuándo de su aplicación.

¡Socorro! ¿Qué le pasa al huerto?

Martes 17 de mayo – 17:30-20 A cargo de Josep Maria Vallès, Tarpuna. Espacio a determinar

El equilibrio y la biodiversidad son los pilares de la salud del huerto. Partiendo de este principio investigaremos que nos hace falta para evitar problemas y minimizar frustraciones, desde las plantas insectívoras a la fauna útil. Mapearemos los problemas más habituales, entendiendo sus causas estructurales para poder llegar al «tratamiento cero». Y para cuando no podamos, repasaremos remedios accesibles y eficaces por diversas plagas y enfermedades.

Cultivar salud con medicinales y aromáticas

Sábado 21 mayo – 10:15-14:15 Vall de Can Masdeu

Aprenderemos las nociones básicas de la fitoterapia mediterránea ¿qué plantas tenemos a nuestro alcance? ¿qué propiedades tienen? ¿cómo podemos cultivarlas en casa? Conoceremos 15 plantas medicinales mediante una dinámica que combina el tacto, la vista, el olfato y el gusto. Veremos diferentes preparaciones medicinales como infusiones, tinturas, cremas, pomadas o jarabes, así como posibles usos de las aromáticas en la cocina. Secaremos hierbas medicinales y terminaremos la sesión haciendo una pasta de dientes con arcilla blanca, propóleos y plantas del valle.

Salimos a recolectar por Collserola

Sábado 28 mayo (10h) desde l’Horta amb gracia-Vall de Can Masdeu

Haremos una ruta de reconocimiento de plantas silvestres, adventicias y bioindicadoras, dentro y fuera del sembrado. Empezaremos en el límite de la ciudad, en el sorprendente rincón de l’Horta amb gracia, para enfilarnos desde allí hacia los bosques de las colinas, conociendo plantas de diferentes biotopos de Collserola y repasando algunas de sus aplicaciones prácticas tradicionales. Terminaremos, después de la sesión, con una comida compartida y asilvestrada.

————–

El curso combina práctica y teoría orientando las sesiones a la experiencia vivencial.

Se realiza en espacios comunitarios del Eix Muntanya, de forma que probarás diferentes recursos agroecológicos urbanos de la solana de Collserola.

Incluye semillas, plantel y herramientas. También incluye apuntes para profundizar los conocimientos más allá de las sesiones presenciales, combinando una selección de artículos con los Dossiers de Remenat.

Curso de 31 horas. Todas las sesiones están conectadas y por tanto vale la pena hacer el curso completo, pero si sólo quieres o puedes hacer sesiones independientes.

Máximo de plazas de 20 personas

Precio curso: 205€ (sesión independiente: 20-25 euros)

Paradas y estudiantes: Curso 155€ (sesión independiente: 15-20 euros)

Ubicaciones itinerantes. Los talleres se realizan en diferentes huertos comunitarios de los barrios de la solana de Collserola

Talleristas de Remenat, Tarpuna, Bosc Turull y Les Refardes

Inscripciones en hortsiplantes@gmail.com

Remenat es un espacio de difusión de herramientas para la transición ecosocial desde la mirada de la agroecología urbana y la autogestión de la salud. Desde hace 11 años compartimos talleres, cursos, artículos, charlas y consultorías. Trabajamos la tierra en el valle de Can Masdeu y hacemos colaboraciones con otros huertos comunitarios y proyectos campesinos. También elaboramos productos de fitoterapia de Km0.

————————————

 


(castellano debajo)

AUTOGESTIÓ DE LA SALUT

HÀBITS PODEROSOS PER TEMPS INCERTS

¿Com mantenir un centre sòlid que ens ajudi a navegar el malestar difús? Amb aquest curs adquirirem recursos pràctics per tenir cura del nostre cos i enfortir-nos en aquest temps de pandèmies i sedentarisme, de desequilibri ecològic i tòxics ambientals, de manca de temps i fast-food.

 

 

 

 

 

 

Equilibris

Dimarts 30 novembre 2021 – 17:30-20h

Repassarem els equilibris que vertebren el nostre cos a nivell hormonal, immunitari, inflamatori, oxidatiu, glucèmic, circulatori, del pH o de la microbiota. Aquestes nocions bàsiques de medicina evolutiva enriquiran la nostra escolta corporal i ens donaran pistes sobre quins circuits de recompensa promoure per guanyar vitalitat des del plaer.

Hàbits

Dimarts 14 desembre 2021 – 17:30-20h

Proposarem hàbits quotidians basats en evidència científica per guanyar autonomia i salut pas a pas. Farem un repàs de trucs útils i sostenibles, des del despertar a l’hora d’anar a dormir, tot abordant àmbits com la respiració, l’alimentació, el moviment, l’exposició al sol o al fred, el contacte amb la natura, els vincles comunitaris o la suplementació. I practicarem alguns dels exercicis proposats.

Remeis

Dimarts 21 desembre 2021 – 17:30-20h

Investigarem les nombroses, accessibles i versàtils possibilitats que ens ofereixen tant els aliments com les plantes mediterrànies. I compartirem una proposta integrada que inclou farmaciola, receptari i tècniques de preparació, amb la que podrem gestionar amb remeis naturals els malestars més habituals.

——————

A càrrec de Remenat, dins del cicle Mans a la Terra

Inscripcions: hortsiplantes@gmail.com

El curs inclou tres manuals amb els apunts

Preu curs: 60€ (una sola sessió: 30 euros)

Aturades i estudiants: Curs 40€ (una sola sessió: 20 euros)

——————

A càrrec de Remenat, dins del cicle Mans a la Terra

Remenat és un espai de difusió d’eines per la transició ecosocial des de la mirada de l’agroecologia urbana i l’autogestió de la salut. Des de fa 10 anys compartim tallers, cursos, articles, xerrades i consultories. També treballem la terra i elaborem productes remeiers de Km0.

El tallerista, Arnau Montserrat, és divulgador i activista en àmbits com els remeis naturals, els estils de vida, l’agricultura urbana i la transició ecosocial; des de la vocació per sistematitzar i dur a un terreny pràctic els aprenentatges viscuts en la pròpia pell personal i colectiva.


CASTELLANO: 

AUTOGESTIÓN DE LA SALUT

HÁBITOS PODEROSOS PARA TIEMPOS INCIERTOS

¿Cómo mantener un centro sólido que nos ayude a navegar el malestar difuso? Con este curso adquiriremos recursos prácticos para cuidar nuestro cuerpo y fortalecernos en este tiempo de pandemias y sedentarismo, de desequilibrio ecológico y tóxicos ambientales, de falta de tiempo y fast-food.

Equilibrios

Martes 30 noviembre – 17:30-20h

Repasaremos los equilibrios que vertebran nuestro cuerpo a nivel hormonal, inmunitario, inflamatorio, oxidativo, glucémico, circulatorio, del pH o de la microbiota. Estas nociones básicas de medicina evolutiva enriquecerán nuestra escucha corporal y nos darán pistas sobre qué circuitos de recompensa promover para ganar vitalidad desde el placer.

Hábitos

Martes 14 diciembre 2021 – 17:30-20h

Propondremos hábitos cotidianos basados en evidencia científica para ganar salud y autonomía paso a paso. Haremos un repaso de trucos útiles y sostenibles, desde el despertar a la hora de acostarse, abordando ámbitos como la respiración, la alimentación, el movimiento, la exposición al sol o al frío, el contacto con la naturaleza , los vínculos comunitarios o la suplementación. Y practicaremos algunos de los ejercicios propuestos.

Remedios

Martes 21 diciembre 2021 – 17:30-20h

Investigaremos las numerosas, accesibles y versátiles posibilidades que nos ofrecen tanto los alimentos como las plantas mediterráneas. Y compartiremos una propuesta integrada que incluye botiquín, recetario y técnicas de preparación, con la que podremos gestionar con remedios naturales los malestares más habituales.

——————-

A cargo de Remenat, dentro del ciclo Mans a la Terra

Inscripciones: hortsiplantes@gmail.com

El curso incluye tres manuales con los apuntes.

Precio curso: 60 euros (una sola sesión: 30 euros)

Paradas y estudiantes: Curso 40€ (una sola sesión: 20 euros)

Remenat es un espacio de difusión de herramientas por la transición ecosocial desde la mirada de la agroecología urbana y la autogestión de la salud. Desde hace 10 años compartimos talleres, cursos, artículos, charlas y consultorías. También trabajamos la tierra y elaboramos productos de fitoterapia casera y Km0.

El tallerista, Arnau Montserrat, es divulgador y activista en ámbitos como remedios naturales, estilos de vida, agricultura urbana y transición ecosocial; desde la vocación por sistematizar y llevar a un terreno práctico los aprendizajes vividos en la propia piel personal y colectiva.


CURSOS 2020-21

Davant d’una emergència climàtica i sanitària que ens demana noves mirades i nous prenentatges, aquesta temporada 2020-21 posem sobre la taula tres opcions:

Novembre-Desembre; curs intensiu de tres sessions:

AUTOGESTIÓ DE LA SALUT, hàbits poderosos per temps incerts

Abril-Maig; 11a edició del curs de primavera d’agricultura urbana i rural:

AGROECOLOGIA PRÀCTICA AMB PLANTES MEDITERRÀNIES

Juny; monogràfic de gestió ecològica de l’aigua amb LaGota:

SISTEMES NATURALS DE DEPURACIÓ


Tota la informació de dates, seus, condicions i continguts en aquest enllaç

+ informació i inscripcions: hortsiplantes@gmail.com


(castellano)

Esta temporada te ofrecemos tres opciones:

Curso intensivo de Autogestión de la Salud

Curso de primavera de agroecologia práctica 

Monográfico de sistemas naturales de depuración de agua


Toda la información sobre contenidos, fechas, sedes y condiciones en este enlace

+ información e inscripciones: hortsiplantes@gmail.com 


CURSOS 2019-2020

Emergència Climàtica? Mans a la Terra!

Cicle de monogràfics novembre 2019 / juny 2020 per empoderar-nos davant del que ve

tota la informació aquí

(en castellano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs d’agroecologia urbana per menjar i cuidar-se amb plantes mediterrànies

Primavera 2020

Programa complet i tota la informació aquí

(en castellano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu de Remenat és divulgar eines pràctiques per a la transició ecosocial.

Desde 2011 fem tallers de remeis naturals i agricultura urbana a espais agroecològics comunitaris com l’Hort comunitari del Forat de la Vergonya, Ecologistes en Acció, la Vall de Can Masdeu, Brotes, L’Aula Ambiental del Bosc Turull, Porta’m a l’Hort, l‘Hortet de l’Autònoma, la Casa de l’Aigua, QuirHort o un Hort per Tothom.